ယုိးဒယားသြားမလား | ဧရာ၀တီ

ယုိးဒယားသြားမလား

Hits:4,831
  | |

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. ေအာင္တင္

    လူမင္းဘုန္းႀကီးေတာ့ နတ္မင္း ေျပးေပါက္မွား

    ဦးႏုရဲ့ ဒီမုိကေရစီေခတ္၊ ဗုိလ္ေနဝင္းရဲ့ မဆလေခတ္၊ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ့ နအဖေခတ္ေတြ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးခဲ့ၾကတဲ့ နတ္ေတြလဲ ဗုိလ္သိန္းစိန္ရဲ့ ဒီမုိအစိပ္သားေခတ္မွာ ဘုန္ေပ်ာက္မဲ့ ကိန္းဆုိက္ကုန္ၾကျပီ။