သတင္းတို

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ လာမည္

Hits:347
  | |
Print This Post

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ Rajiv Shah သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္လ တြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ၎သည္ မတ္လ ၈ ရက္ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔တြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မတ္ ၅ ရက္  ၆ ရက္မ်ားတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အရာရွိ အႀကီးအကဲမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယပရဟိတ ဖိုရမ္ႏွင့္ အာရွလူ႔အဖြဲ႕အစည္း တို႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေအဂ်င္စီက ထတ္ျပန္ထားသည္။ အသက္ ၃၉ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ Shah သည္ အိုဘားမား အစိုးရလက္ထက္ အင္ဒီယန္း-အေမရိကန္ တဦးအေနနဲ႔ အျမင့္ဆုံး ရာထူးရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply