သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျပည္ပ ၅ ႏိုင္ငံခရီး သြားမည္ | ဧရာ၀တီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျပည္ပ ၅ ႏိုင္ငံခရီး သြားမည္

Hits:1,976
  | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာ္ေ၀၊ ဖင္လန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ အီတလီ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရား၀င္ခရီး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရီးစဥ္ စတင္မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို မသိရေသးေပ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>