သတင္းတို

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္

Hits:1,386
  | |
Print This Post

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ေက်းရြာတရြာလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္း၊ တပိုင္တႏိုင္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply