ဒု သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ဂ်ပန္ ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ | ဧရာ၀တီ

ဒု သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ဂ်ပန္ ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

Hits:336
  | |

ဒု သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဘဏ္ (Japan Bank for International Cooperation – JBIC) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Mr. Hiroshi Okuda ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံသည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ေရရရွိေရး၊ ရထားပို႔ေဆင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေၾကးမုံ သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>