ေနာ္ခမ္းကို ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သုံး ေခ်မႈန္းရန္ တ႐ုတ္ စီစဥ္ခဲ့ | ဧရာ၀တီ

ေနာ္ခမ္းကို ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သုံး ေခ်မႈန္းရန္ တ႐ုတ္ စီစဥ္ခဲ့

Hits:1,264
  | |

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တ႐ုတ္ သေဘာၤသား ၁၃ ဦး သတ္ျဖတ္မႈ၌ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ မူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းႏွင့္ အဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ အသုံးျပဳ၍ ေခ်မႈန္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာ္ခမ္းကို အရွင္ဖမ္းရမည္ ဟူေသာ အထက္အမိန္႔ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ လုံၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးဌာန မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး ဒါ႐ိုက္ တာ Liu Yuejin က ေျပာေၾကာင္း South China Morning Post သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေနာ္ခမ္းကို ၂၀၁၂ ဧၿပီလအတြင္း လာအို ႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းယူ၍ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ ယူနန္တရား႐ုံးက ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ သေဘာၤသား ၁၃ ဦးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ က မဲေခါင္ ျမစ္ အတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>