ဒဂုံဆိပ္ကမ္းရွိ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာႏွစ္ခု အတြက္ အစုိးရက ေငြဘီလီယံ ၆၀ ေက်ာ္ စုိက္ထုတ္သုံးစြဲမည္ | ဧရာ၀တီ

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းရွိ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာႏွစ္ခု အတြက္ အစုိးရက ေငြဘီလီယံ ၆၀ ေက်ာ္ စုိက္ထုတ္သုံးစြဲမည္

Hits:530
  | |

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာ အိမ္ရာႏွစ္ခု အတြက္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၆၀ ဒသမ ၅၅ စုိက္ထုတ္ကုန္က်ခံ သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို လုိက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ၁ ေသာင္းမွ ၃ ေသာင္း အထိလိုအပ္ခ်က္ရွိေနၿပီး အစုိးရက ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကုိ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏုိ္င္ေစေရး ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအိမ္ရာ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတ၀န္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>