အစိုးရ စစ္တပ္ ကေလးစစ္သား လႊတ္ေပးမႈ ကုလသမဂၢ ႀကိဳဆို | ဧရာ၀တီ

အစိုးရ စစ္တပ္ ကေလးစစ္သား လႊတ္ေပးမႈ ကုလသမဂၢ ႀကိဳဆို

Hits:178
  | |

အစိုးရစစ္တပ္က ကေလး စစ္သား ၂၄ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အေပၚ ကုလသမဂၢက ႀကိဳဆုိလိုက္သည္။ ယင္း ၂၄ ဦးကို တရား၀င္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္၍ လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္က ကတိျပဳထားသည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ကုလသမဂၢ၏ တနဂၤေႏြက ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>