လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဓာတ္ပုံ ပန္းခ်ီ ျပပြဲ က်င္းပမည္ | ဧရာ၀တီ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဓာတ္ပုံ ပန္းခ်ီ ျပပြဲ က်င္းပမည္

Hits:286
  | |

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ယုဒသာန္ခန္းမတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္အား အႏုပညာျဖင့္ ဖြဲ႕ဆိုျခင္း ဓာတ္ပုံ ပန္းခ်ီ ျပပြဲ တရပ္ကို ႏြယ္နီ ယဥ္ေက်းမႈ ရပ္၀န္းမွ ဦးစီးက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ ယင္း ျပပြဲအတြက္ ခ်င္းတြင္းေရၾကည္ (မုံရြာ) ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား သမဂၢ ႏွင့္ ရန္ကုန္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ၊ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံတို႔၏ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြသည့္ ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>