ထိုင္းအလုပ္ရွင္ ႏွိပ္စက္သည့္ ကရင္ မိန္းကေလးငယ္ အေရး ေျဖရွင္းရန္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ | ဧရာ၀တီ

ထိုင္းအလုပ္ရွင္ ႏွိပ္စက္သည့္ ကရင္ မိန္းကေလးငယ္ အေရး ေျဖရွင္းရန္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေစလႊတ္

Hits:617
  | |

ထိုင္းအလုပ္ရွင္ လင္မယား၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမား ကရင္မိန္းကေလးငယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကိုယ္စား တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးႏိုင္ထြန္း ဦးေဆာင္ သည့္ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္ေရးအဖြဲ႕အား ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕သည္ ကရင္ မိန္း ကေလးငယ္အား အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကနဦး ေထာက္ပံ့ေၾကး ဘတ္ႏွစ္ေသာင္း ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အေသးစိတ္ ေမးျမန္း စုံစမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး၊ ထိုက္တန္သည့္ နစ္နာေၾကး ရရွိေရး၊ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔ကို ထိုင္းအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။ ယင္းမိန္းကေလးကို ထိုင္း လင္မယားက ၇ ႏွစ္အရြယ္ စတင္၍ ၅ ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီး ခိုင္းေစေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply