ဒါကာၿမိဳ႕ တ႐ုတ္သံ႐ံုးတြင္ ေရႊ ဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရး ဆႏၵျပ | ဧရာ၀တီ

ဒါကာၿမိဳ႕ တ႐ုတ္သံ႐ံုးတြင္ ေရႊ ဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရး ဆႏၵျပ

Hits:520
  | |

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ေရႊ သေဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္အလုပ္သမားအဖြဲ႔တခုက ဦးစီးၿပီး ယေန႔ ဆႏၵျပၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရး ယူသည့္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ အဓမၼျပဳမႈ ရပ္တန္႔ေရး၊ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမမ်ား ျပန္ရေရး၊ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမွ ရရွိေငြမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သံုးေရး စသည္တို႔ကို ေတာင္းဆို ဆႏၵျပၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးရက္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္စာကို ေနာက္ရက္မ်ားတြင္မွ လာေရာက္ေပးရန္ သံ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>