ဆူဇူကီး ကုန္တင္ကားငယ္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္မည္ | ဧရာ၀တီ

ဆူဇူကီး ကုန္တင္ကားငယ္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္မည္

Hits:159
  | |

ဂ်ပန္ ဆူဇူကီး ကုမၸဏီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ ေမလမွစတင္၍ တလလွ်င္ ကုန္္တင္ယာဥ္ငယ္ အစီး ၁၀၀ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းတရပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု လည္း ဆိုသည္။ ဆူဇူကီး ကား စက္႐ုံကို ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ရွိၿပီး လုပ္သား အင္အား ၈၀၊ ၉၀ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ငယ္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply