ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ထိုင္းကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး | ဧရာ၀တီ

ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ထိုင္းကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

Hits:203
  | |

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ ထိုင္း ဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ General Tanasak Patimapragorn ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ဆိုင္ရာမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိးတိုးတက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ အစၥေရးႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Major General Ehud Shani (Sachonwetter)ႏွင့္လည္း ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ျမန္မာ-အစၥေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply