ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တ႐ုတ္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိ | ဧရာ၀တီ

ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တ႐ုတ္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိ

Hits:568
  | |

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA) ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ တ႐ုတ္ အစိုးရက သက္ေသေနရာႏွင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သည့္ အခန္း က႑က ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ အစိုးရႏွင့္ KIA တပ္မ်ား အၾကား ၂၀၁၁ ခု ဇြန္လမွ စတင္၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္လ အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။


Leave a Reply