ဦးဆန္းဆင့္ကုိ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | ဧရာ၀တီ

ဦးဆန္းဆင့္ကုိ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

Hits:913
  | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔မႈကုိ ယေန႔ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ေမာင္ဥာဏ္က ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဦးဆန္းဆင့္ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေနျဖင့္သာ တာ၀န္ယူေစလုိေၾကာင္း၊ တရာဥပေဒစုိးမုိးမႈ ပ်က္ျပားေနေသာ ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျမင္လိုေၾကာင္း၊ ဦးဆန္းဆင့္၏ သေဘာထားကို ထပ္မံေတာင္းခံ သင့္သည္ဟု အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကမူ ျပည္သူ႕သေဘာထားသည္ သမၼတႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ဦးဆန္းဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေရး ျပည္သူမ်ားက လက္မွတ္ ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


2 Responses

Leave a Reply

  1. ဧရာ၀တီ တိုင္းမွာ လိုပဲ သာသနာေရးဌာန မွာ ဘုန္းဘုန္းေတြ ဘက္က ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးပါလို႔….

  2. Kick upstairs..?