ျမန္မာ-ကိုးရီးယား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာ-ကိုးရီးယား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး

Hits:342
  | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကိုးရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ျမန္မာ-ကိုးရီးယားစီးပြားေရး ဖလွယ္မႈ အသင္း ဥကၠ႒ H.E. Mr. Kim Jung-hoon ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑တြင္ နည္းပညာ ဖလွယ္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရသန္႔စင္မႈ နည္းပညာ က႑မ်ား အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တိုးျမင့္လာေစေရး၊ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>