ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္ | ဧရာ၀တီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္

Hits:497
  | |

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္တခု အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ လာမည့္ မတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား အတြင္း ေရွ႕ေျပး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဓမၼလမ္းရွိ အမ္စီစီ ခန္းမေနရာ အနီး၀န္းက်င္ ဧရိယာ၊ ၀ိတိုရိယ ေဆး႐ုံအနီး ေျမေနရာႏွင့္ ရွစ္မိုင္လမ္းဆုံရွိ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ ပန္းၿခံေနရာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္း စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ လူေနခန္း၊ ဟိုတယ္၊ ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းႏွင့္ စတိုးဆုိင္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply