ျမန္မာျပည္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာျပည္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္

Hits:249
  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုးကား၍ Global Travel Industry News တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ ၅၅၅၀၀၀ ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္မႈသည္ ၃၅၉၀၀၀ သာ ျဖစ္သည္။ လာေရာက္သူ အမ်ားစုမွာ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ဟိုတယ္ဇုန္သစ္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသာမက ဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ပုပၸားေေတာင္ အနီးႏွင့္ အင္းေလးေဒသ စသည္တို႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ စာရင္းမ်ားအရ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း ၇၈၂ ခုရွိၿပီး အခန္းေပါင္း ၂၈၀၀၀ သည္ တိုးလာသည့္ ခရီးသြားဦးေရအတြက္ အဆင့္မီမီ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply