သတင္းတို

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

Hits:155
  | |
Print This Post

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီး Ms. Heidi Hautala ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply