သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆုံ | ဧရာ၀တီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆုံ

Hits:309
  | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H. E. Mr Sergy Viktorovich Lavrov ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္ႏွီးမႈ ပိုမို ခိုင္မာေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply