“ႏ်ဴ” အေရး အေမရိကန္-ျမန္မာ ပူးတြဲ ေဆြးေႏြး | ဧရာ၀တီ

“ႏ်ဴ” အေရး အေမရိကန္-ျမန္မာ ပူးတြဲ ေဆြးေႏြး

Hits:410
  | |

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေနရာမ်ားကို ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူညီၿပီး ရက္သတၱ အနည္းငယ္အၾကာ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ သံ႐ုံးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားေၾကာင္း The International News သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ၿပဳံယမ္းအစိုးရႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး၊ မၾကာေသးမီကမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>