ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

Hits:172
  | |

ဒုတိယ သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Chen Jian ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားမွ အရာရွိ အဆင့္ဆင့္တို႔ ပါ၀င္ၿပီး၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပိုမို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>