သတင္းတို

ၿဗိတိသွ် Standard Chartered ဘဏ္ႀကီး ရန္ကုန္တြင္ ႐ုံးဖြင့္မည္

Hits:377
  | |
Print This Post

ၿဗိတိသွ် Standard Chartered ဘဏ္ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ုံးကို ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဘဏ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုံးဖြင့္ျခင္းသည္ အာဆီယံ အသင္းဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ အားလုံးတြင္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply