ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားက ေဒၚလာ ၁ သန္းလႉ | ဧရာ၀တီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားက ေဒၚလာ ၁ သန္းလႉ

Hits:104
  | |

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သူ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာတီ နာတာလီဂါဝါက ေျပာသည္။ မစၥတာ နာတာလီဂါဝါသည္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မင္းဂံ၊ ဘုေမ၊ သဲေခ်ာင္းႏွင့္ ေဘာဒူဖ၊ အုန္းေတာႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>