ဒု ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခန္႔အပ္ | ဧရာ၀တီ

ဒု ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခန္႔အပ္

Hits:590
  | |

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒု ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ဦးရဲထြဋ္သည္ ယခင္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း လက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ လက္ထက္တြင္ ဒု ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>