ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း | ဧရာ၀တီ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

Hits:506
  | |

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေန႔စဥ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ယာဥ္က်ပ္တည္းမႈ အပါအ၀င္ တျခား ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရွင္းလင္းေရး ရည္ရြယ္လ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (Yangon City Public Transport Authority) ကို ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း အဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္သိန္း၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေအာင္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦး ပါ၀င္ၿပီး  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေသာ ကုန္းလမ္း၊ ရထား၊ ေရယာဥ္ႏွင့္ တျခားပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ယာဥ္က်ပ္တည္းမႈ၊ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစေသာ အေငြ႕ အသက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ စေသာ အခက္အခဲႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာကာ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ တင္ျပေပးျခင္း၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား အေထာက္အကူ ေပးျခင္းႏွင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  1. အာဏာပိုင္လို႔ၾကားတာနဲ႕ ခရီးသည္ေတြ ေနာက္ထပ္္ ခံေၾကာတစ္မ်ိဳးထပ္တိုးျပီ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ နဲ့႕ စစ္တပ္ အာဏာထိန္းသလို။

    ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ မ ထ သ ရဲ႕ မတရားလုပ္ေနတာ ကို တရား၀င္ေအာင္လုပ္ျပီ။

    ဗမာျပည္ မွာ အၾကီးဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းၾကီးကို စီးပြားေရးလို လုပ္စားတဲ႕ တိုင္းျပည္ ဒီထက္မြဲဖို႕ က်ြန္သက္ရွည္ဖီု႕ မရွိေတာ့ဘူး ။

    ေနေရး သြားလာေရး စည္ပင္သာယာေရး ေတာင္မလုပ္တတ္တဲ့ အစိုးရ ကို စာမတတ္တဲ့သူေတြဘဲယံုနိုင္တယ္ အရွက္မရွိေပါင္းစားရဲၾကတယ္။