သတင္းတို

ကင္းေထာက္အဖြဲ႔ ့ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္

Hits:295
  | |
Print This Post

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ ရပ္နားထားၿပီးေနာက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ကင္းေထာက္အဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတ စဝ္ေရႊသိုက္၊ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔သည္ ကင္းေထာက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ဖူးေၾကာင္း၊ ယခုျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကင္းေထာက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၈၀၀ ရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကင္းေထာက္ ဖြဲ႔ျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ယခု ကင္းေထာက္သင္တန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ညိဳႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာတို႔၏ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ရွိ ကင္းေထာက္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ကင္းေထာက္ ကေလးေပါင္း သန္း ၃၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply