သတင္းတို

အင္တာပိုလ္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေတြ႔ဆံု

Hits:353
  | |
Print This Post

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ (INTERPOL) မွ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Ronald K. Noble ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုတို႔ ယမန္ေန႔ နံနက္က ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးတိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply