ဦးမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ခရီးစဥ္သြားမည္ | ဧရာ၀တီ

ဦးမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ခရီးစဥ္သြားမည္

Hits:281
  | |

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔မွ ဦးမင္းကုိႏိုင္သည္ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္တြင္ ဦးမင္းကိုႏုိင္ႏွင့္ အတူ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးမင္းေဇယ်ာ၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဦးျမေအး၊ ဦးအံ့ဘြယ္ေက်ာ္ စသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၁၆ ဦး ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဗီဇာရရွိေရးႏွင့္ ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္မ်ားကို စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ား အဆင္ေျပမည္ဆုိပါက ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္တာ ဖိလစ္ပိုင္ခရီးစဥ္ကို သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယခု ခရီးစဥ္အား Center for Peace and Conflict Study က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply