သတင္းတို

ဂ်ာနယ္ ၈ ေစာင္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္မည္

Hits:407
  | |
Print This Post

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ ၈ ေစာင္က ထုတ္ေဝခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ ေလွ်ာက္မည့္ မီဒီယာ ၈ ခုမွာ 7 Day News, Eleven Media Group, ျမန္မာ တုိင္း (မ္)၊ Messenger, Popular News, The Voice, ရန္ကုန္တိုင္း (မ္) ႏွင့္ ဒီလိႈင္း တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ေဝသည့္ ဒီလိႈင္းစာေစာင္က ပါတီစာေစာင္အျဖစ္မွ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းစာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမည္ဟု သိရသည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply