ထိုင္း အဲေအးရွား ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး ေျပးဆြဲမည္ | ဧရာ၀တီ

ထိုင္း အဲေအးရွား ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး ေျပးဆြဲမည္

Hits:261
  | |

ထိုင္း အဲေအးရွား (Thai AirAsia) က ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး ခရီးစဥ္ကို ယခု ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္း အဲေအးရွား က ဘန္ေကာက္ ဒြန္ေမာင္း ေလဆိပ္မွ မႏၲေလးသို႔ ေျပးဆြဲမႈကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါက္ေရ တိုးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္အထိ ေျပးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>