အင္ဒိုနီးရွား ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုေထာင္မည္ | ဧရာ၀တီ

အင္ဒိုနီးရွား ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုေထာင္မည္

Hits:222
  | |

အင္ဒိုနီးရွား ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ PT Semen Gresik (SMGR) သည္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ SMGR က ယင္းစက္႐ံုသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာကို ကိုးကား၍ ဂ်ကာတာပို႔စ္ သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>