သတင္းတို

ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္

Hits:163
  | |
Print This Post

ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ကို ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲရန္ ဧရာမ ဒီဂ်စ္တယ္ ဘုတ္ႀကီးတခုကို ယေန႔ မနက္အေစာပိုင္းကတည္းက လုပ္သား အမ်ားအျပား စမ္းသပ္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ ကုမၸဏီမွာ Index Creative Village ျဖစ္ၿပီး Forever Media group က ပါ၀င္ပူးေပါင္းသည္။ ဒီလို လူအမ်ား စုေပါင္း ဆင္ႏႊဲမႈမ်ိဳးကို အရင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ ထားခဲ့သည္။ ဤႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္တြင္ အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ အနုပညာရွင္မ်ား၏ ဂီတပြဲမ်ား၊ ေရာင္စုံမီးဆလိုက္မ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ မီး႐ႉးမီးပန္းမ်ားႏွင့္ တျခား တင္ဆက္မႈမ်ားပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး လူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply