ကခ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ဆုေတာင္းမည္ | ဧရာ၀တီ

ကခ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ဆုေတာင္းမည္

Hits:139
  | |

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕တြင္ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ  ၅ နာရီ အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္္က ေျပာသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္း၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကိုလည္းရရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕က ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အစုိးရ စစ္တပ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ သုံးရက္ဆက္တုိက္ ေကအုိင္အုိ ဌာနခ်ဳပ္အနီးတ၀ုိက္သုိ႔ ေလယဥ္ျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>