စင္ကာပူ NEC ႐ုံးခြဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြင့္မည္ | ဧရာ၀တီ

စင္ကာပူ NEC ႐ုံးခြဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြင့္မည္

Hits:280
  | |

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ NEC ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အိုင္စီတီ နည္းပညာရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္ရြယ္လ်က္ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ Business Times သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ NEC ၏ အဆိုအရ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ကို လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား၊ ႂကြယ္၀သည့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနျခင္းမ်ားက ကမၻာတ၀ွမ္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အေထာက္အပံ့မွာ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ ပ်မ္းမွ် ၆၂ သန္း၏ သုံးပုံ တပုံကို မိုဘိုင္းဖုန္း ရေစေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား သုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း NEC က ဆိုသည္။ NEC ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Shin Sakamoto က – “ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ခလုတ္ခံုေတြ၊ ၀ိုင္ယာလက္ ကိရိယာေတြ၊ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ အသံလႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြကို ၃၅ ႏွစ္ၾကာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။ NEC  ေကာ္ပိုေရးရွင္း အေနနဲ႔ ေဒသတြင္း အိုင္တီ နည္းပညာနဲ႔ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္ မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အခ်က္ျပစနစ္၊ လုံၿခဳံေရး၊ အီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူထု အေျချပဳ ထုတ္လုပ္၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>