သတင္းတို

KNLA စစ္ဦးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္နီကို ခန္႔အပ္

Hits:440
  | |
Print This Post

ကရင္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တပ္မဟာ (၇) မွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္နီကို ယမန္ေန႔က ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၄၅ ဦးတို႔က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္နီ ႏွင့္အတူ တပ္မဟာ (၅) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဘာေက်ာ္ဟဲ ကိုလည္း ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ရိွသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္နီသည္ ေသာၾကာေန႔က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU )ဥကၠ႒ ျဖစ္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၏ ေနရာကို ဆက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဘာေက်ာ္ဟဲသည္ အနားယူသြားသည့္ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေစာဖလဲခို႔ (ေအာ္လီဗာ) ၏ ေနရာကို ဆက္ခံသူျဖစ္သည္။ KNU ၏ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ဂတိသစၥာျပဳပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


WSJ LIVE VIDEO:

Leave a Reply