ျမန္မာ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီးရွိ ေတာင္ၿပိဳ-ႀကိမ္ေခ်ာင္း ကားလမ္း ျပန္ဖြင့္ေပး | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီးရွိ ေတာင္ၿပိဳ-ႀကိမ္ေခ်ာင္း ကားလမ္း ျပန္ဖြင့္ေပး

Hits:352
  | |

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အနီးရွိ ၁၅ မိုင္ရွည္လွ်ားေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳ-ႀကိမ္ေခ်ာင္း ကားလမ္းကို ယခုလ ဒုတိယ အပတ္တြင္းက ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပး လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ၿဗိတိသွ်တို႔ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါလမ္းသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဘဂၤလာေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သေဘာတူထားေသာ လမ္းထဲမွ လမ္းပိုင္းတပုိင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကားသြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဖာက္လုပ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းကို မၾကာခဏ ပိတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကားလမ္း ပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ ေရလမ္းကိုသာ အားကိုးခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>