မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ကုန္ရထား မုိင္းခြဲခံရ | ဧရာ၀တီ

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ကုန္ရထား မုိင္းခြဲခံရ

Hits:938
  | |

ၿမိဳ႕ေဟာင္းဘူတာမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ထြက္ခြာလာေသာ အမွတ္ ၉၃၇ အထူးကုန္ျမန္ရထားသည္ ယေန႔နံနက္ ၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ေလးဘူတာႏွင့္ နမၼားဘူတာၾကားတြင္ မိုင္းေဖာက္ခြဲခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကုန္တင္ ရထား ၃ တြဲ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ၿပီး လူ ၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>