၂၀၁၃ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္မည္ | ဧရာ၀တီ

၂၀၁၃ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္မည္

Hits:1,061
  | |

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ၆.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းလိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အာရွ၏ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရက္ တေဒၚလာမရသည့္ ဆင္းရဲသားျပည္သူ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ ေနေၾကာင္းလည္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းက ဆိုသည္။


Leave a Reply