ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တိုးတက္လာ | ဧရာ၀တီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တိုးတက္လာ

Hits:384
  | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈအေျခ အေနသည္ ၂၀၁၂ အတြင္း၌ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ က်သြားေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီိး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ မွ အၿငိမ္းစား ရဲမႉးႀကီး ရာလ်န္မုန္းက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူး ခံရသူ ၁၉၇ ဦးကို ကယ္တင္ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ ၉၅ မႈရွိၿပီး တရားခံ ၂၆၄ ဦးကို တရားစြဲဆိုႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း VOA သတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>