ဖမ္းထားသည့္ အိုင္ဗင္ဟို ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကို မံုရြာခ႐ိုင္႐ံုးတြင္ တရားစြဲ | ဧရာ၀တီ

ဖမ္းထားသည့္ အိုင္ဗင္ဟို ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကို မံုရြာခ႐ိုင္႐ံုးတြင္ တရားစြဲ

Hits:824
  | |

ေၾကးနီ ၃၃၈ တန္ အလြဲသုံးစားလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာအုိင္ဗင္ဟုိ ေကာ့ပါးကုမၸဏီလီမိတက္ (MICL) မွ ဦးေအာင္ေလာဟာႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးတို႔ကို အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥေပဒ (အပက ၃) ျဖင့္ မံုရြာခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းၿပီးေနာက္ ေနာက္တရက္တြင္ မံုရြာေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေလာဟာ၏ ညီျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေလာကီးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ ဆားလင္းႀကီး တရား႐ံုးတြင္ ၃ လၾကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ အပက ၃ ျဖင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတြင္ ေျပာင္းလဲ တရားစြဲဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းတန္ဖိုးမ်ားသျဖင့္ အပက ၃ ျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တသက္တကၽြန္းအထိ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို အပက ၃ ပုဒ္မကို စီရင္ပိုင္ခြင့္မွာ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply