ထား၀ယ္ စီမံကိန္း ဧရိယာ ေလွ်ာ့မည္ | ဧရာ၀တီ

ထား၀ယ္ စီမံကိန္း ဧရိယာ ေလွ်ာ့မည္

Hits:361
  | |

ထား၀ယ္ စီမံကိန္း ၏ ယခင္ သတ္မွတ္ဧရိယာ ၂၀၄.၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာကို ၁၅၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာသို႔ ေလွ်ာ့ခ် လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆိုျပဳထားေၾကာင္း The Nation သတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင့္လတ္ ရွင္နာ၀ပ္တို႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထား၀ယ္ စီမံကိန္း အတြက္ စုစုေပါင္း ထိုင္း ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံ) သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း  ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ၇၅ ဘီလီယံ သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထား၀ယ္ စီမံကိန္းတြင္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>