ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးမည့္ ေဟာကိန္း မမွန္ကန္ | ဧရာ၀တီ

ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးမည့္ ေဟာကိန္း မမွန္ကန္

Hits:1,213
  | |

ေရွးေဟာင္း မာယာလူမ်ိဳးတို႔၏ ျပကၡဒိန္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္ ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးသြားမည္ ဟူသည့္ ေကာ လာဟလမ်ား မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဘရာဇီး အမ်ိဳးသား အာကာသ သုေတသန သိပၸံက ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျငင္းဆိုလိုက္ သည္။ မာယာလူမ်ိဳးတို႔၏ ျပကၡဒိန္မွာ အျခားမည္သည့္ ျပကၡဒိန္ထက္မဆို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည္ မွန္ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီး ပ်က္စီး မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မပါရွိဟုလည္း ေၾကးမုံ သတင္းစာက ဆိုသည္။ အေမရိကန္ အာကာသ ေအဂ်င္စီ နာဆာ ကလည္း အဆိုပါ ကမၻာပ်က္မည့္ ေဟာကိန္းကို ျငင္းဆိုထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာပ်က္မည္ဟု ေကာလာဟလ လႊင့္၍ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ လာရန္ ဖန္တီးသူ အယ္လ္မိုက္တီးေဂါ့ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ဂိုဏ္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>