ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီမိုကေရစီ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရ | ဧရာ၀တီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီမိုကေရစီ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရ

Hits:480
  | |

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Wilson သုေတသနအဖြဲ႔က “The Ion Ratiu Democracy Award” ဒီမိုကေရစီဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ယင္းဆုကို ကမၻာတလႊား ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းတြင္ ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကူးဉာဏ္ရည္၊ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပး အပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ိုေမးနီးယား ႏုိင္ငံေရးသမား Ratiu အမည္ကို ရည္ညႊန္းထားေသာ ထိုဆုကို လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>