စင္ကာပူတြင္ မြတ္စလင္မ်ားပါလာသည့္ သေဘၤာ ေမာင္းထုတ္ခံရ | ဧရာ၀တီ

စင္ကာပူတြင္ မြတ္စလင္မ်ားပါလာသည့္ သေဘၤာ ေမာင္းထုတ္ခံရ

Hits:1
  | |

ျမန္မာေရပိုင္နက္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ စင္ကာပူသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ လူ ၄၀ ပါေသာသေဘၤာ တစင္းကို ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္း တပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎သေဘၤာသည္ နယ္ေျမမဲ့ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား မပါရွိသျဖင့္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္႐ုံးက ေျပာသည္ဟု သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>