ရာသီဥတု ဆိုင္ရာ က်ိဳတို သေဘာတူညီခ်က္ ၂၀၂၀ အထိ သက္တမ္းတိုး | ဧရာ၀တီ

ရာသီဥတု ဆိုင္ရာ က်ိဳတို သေဘာတူညီခ်က္ ၂၀၂၀ အထိ သက္တမ္းတိုး

Hits:56
  | |

သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ဖန္လုံအိမ္ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ က်ဳိတုိ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ကာတာႏိုင္ငံ ဒိုဟာၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ညီ လာခံက ယင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္အထိ သက္တမ္းတိုးရန္ သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ က်ဳိတုိ သေဘာတူညီခ်က္သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာတာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံ တကာက ရည္မွန္းထားသည့္ အပူခ်ိန္ကုိ ၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ အစုိးရမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထု အေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားက လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ကုသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


Leave a Reply