ၾသစေၾတးလ် ANZ ဘဏ္႐ုံးခြဲ ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္ | ဧရာ၀တီ

ၾသစေၾတးလ် ANZ ဘဏ္႐ုံးခြဲ ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္

Hits:1
  | |

ၾသစေၾတးလ်မွ ANZ ဘဏ္ ႐ုံးခြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ဖြင့္ခြင့္ အတည္ျပဳေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ANZ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ANZ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံး ဘဏ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>