အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒု သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ | ဧရာ၀တီ

အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒု သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

Hits:1
  | |

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (Asean 100 Leadership Forum) ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒုိနား ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ ေဟာေျပာၾကသည္။ မူလက အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ရန္ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္စား ဒု သမၼတ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>