အဂတိလိုက္စားမႈ အရွိဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္း ျမန္မာ ပါ၀င္ | ဧရာ၀တီ

အဂတိလိုက္စားမႈ အရွိဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္း ျမန္မာ ပါ၀င္

Hits:81
  | |

ကမာၻတ၀န္း အဂတိ လိုက္စားမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Transparency International အဖြဲ႔က ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အဂတိ လိုက္စားမႈ အရွိဆံုး စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆုိးဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ အနည္းဆံုးမွ စတင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္ဆံုးမွ ျပန္လည္ ေရတြက္လွ်င္ ၅ ခုေျမာက္ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံပါ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အဂတိလိုက္စားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အစဥ္လိုက္အားျဖင့္ ဆူဒန္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုရီယားႏွင့္ ဆုိမာလီယာ ႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဆုိမာလီယာႏုိင္ငံသည္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာအရ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ စစ္တမ္းအရ အမွတ္ေပးစနစ္ ေဖာ္ျပမႈတြင္ အမွတ္ ၉၀ ရရွိၾကၿပီး အေပၚဆံုး အဂတိလိုက္စားမႈ အနည္းဆံုး စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။


2 Responses

Leave a Reply

 1. ျမန္မာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးေတြက အဂတိ လိုက္စား တဲ့ အဆင့္ ကို မ်ားစြာ ေက်ာ္ေနတာ ပါ။
  သူတို႔က ဘုန္းတဲ့ အဆင့္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကုိ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္း ဥစၥာ ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္း တတ္ တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနၾကၿပီ။
  အဂတိ လိုက္စား တယ္ ဆိုတာ အာဏာ မရတရ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္း ေတြ အလုပ္ပါ။
  တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကို ဘုန္းတဲ့ ေနရာမွာ MIC ဆိုတဲ့ ဌာန အႀကီးအကဲ က အဆိုးဆံုးပါ။

 2. ဂုဏ္ယူစရာၾကီး ….
  ဘုန္းၾကီးေတြ တရားမထိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ မိရိုးဖလာ ဗုဒၵဘာသာႏိုင္ငံ
  တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စစ္ပြဲျဖစ္ျပီး က်ဴးေက်ာ္သူေတြ ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ႏိုင္ငံ
  ၀န္ထမ္းေတြ ျပည္သူအက်ိဳး မလုပ္ဘဲ လာဘ္စားတဲ့ႏိုင္ငံ
  အျမန္ဆံုး သူ႕ေနရာသူ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ