သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ လယ္သမား ၁၅၀ ခန္႔ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ | ဧရာ၀တီ

သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ လယ္သမား ၁၅၀ ခန္႔ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ

Hits:18
  | |

ပဲခူးတိုင္း ျပည္ခရိုင္ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အုတ္ဖိုအုပ္စု၊ ေအာင္ကုန္းေက်းရြာရွိ သမ (၃) လိမိတက္ေရွ႕တြင္ လယ္သမား ၁၅၀ ခန္႔ က အသိမ္းခံထားရေသာ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွ စတင္၍ ထြန္တံုး တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကေၾကာင္း သတင္း ရသည္။ ၎တို႔ေက်းရြာအနီး အင္းမ ေရထိန္းတမံ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ေရလႊမ္းမိုးခံရသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို လြန္ခဲ့ သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက သီးစားခ်ထားေၾကာင္း၊ ထိုသီးစားခ်ထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားေပၚ လယ္ရွင္လယ္သမား ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရန္ ၀င္ေရာက္ ထြန္ယက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ယမန္ႏွစ္က သမၼတ ထံ အသနားခံစာ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ေျပာဆိုသည္။


Leave a Reply